Velkommen

Utterslev græsningslaug består af 18 familier, som siden 2007 har haft får i Utterslev mose, København NV. Københavns Kommune låner os mark og indhegning.

Vi har 9 gotlandske pelsfår, som hvert år får et antal lam. Fårene og deres lam kommer på marken ca. d. 1 maj, hvor de går indtil 1. nov. 

Omkring d. 1. nov. slagtes alle lam og kødet fordeles til medlemmerne. Fårene køres i vinterhi ved Køge, hvor verdens bedste fårepasser Henning og hans hund Bobo tager sig pænt af dem hele vinteren. Her får de besøg af en vædder og får lam, inden de vender tilbage til mosen.

Alle er velkomne på marken, hvor fårene kan klappes og iagtages. Det er forbudt at fodre dem, løbe på marken eller medbringe hunde.

Ønsker du mere information om vores laug, så kan du kontakte kirstinelorenzen@gmail.com